Uib rettsvitenskap

Rettsvitskap, master, 5 år | Universitetet i Bergen. Kontakt. Det juridiske fakultet. E-post: studierettleiar@jurfa.uib.no. Telefon: 55 58 95 00 (09.00 - 14.00). Relevante studieprogram. Toårig masterprogram i rettsvitskap. Meir informasjon .... Kolflaath. Jeg er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiB og i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB. Jeg fikk cand.philol.-graden i 1994 (med hovedfag i filosofi og bl.a. grunnfag i logikk) og dr.art.-graden i 2003 med en avhandling om forholdet mellom filosofi og lingvistisk semantikk. Siden har jeg .... Rettsvitskap, master, 2 år | Universitetet i Bergen. goran_5.jpg. Mann holder en hvit hund i ene armen. Tiltak for å sikre grunnleggende miljørettigheter er den mest interessante grunnlovsendringen som ble gjort i 2014. I min analyse ser jeg nærmere på hva disse tiltakene går ut på. Gøran Østerman Thengs. Masterstudent ved UiB .... Systematisk katalog: klasse L Rettsvitenskap. SYSTEMATISK KATALOG. KLASSE. L. RETTSVITENSKAP. BERGENSUTGAVEN ved. Kirsti Lothe Jacobsen og. Halvor Kongshavn. Det juridiske fakultet ... Systematisk katalog: Klasse L: rettsvitenskap, kalt "L- katalogen", ble utarbeidet i 1947 og kom i trykt utgave i ... http://www.ub.uib.no/ fag/rettsvit/L-kat99.htm). Merk at en .... Det juridiske fakultet | Universitetet i Bergen. Studere juss? Det juridiske fakultet tilbyr master- og ph.d.-program i rettsvitenskap, og er kjent for et godt undervisningsopplegg og studentmiljø. ... Slike søksmål har vunne fram i andre land, seier forskar på klimasøksmål ved UiB, Esmeralda Colombo. Ho meiner me kan vente oss fleire slike søksmål i Norge.. Utdanning som godkjennes i Master i rettsvitenskap - forhåndsvedtak. 30. mar 2015 ... Godskriving av eksamener fra masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB: Første og andre studieår fra UiB godskrives som 1. og 2. studieår i mastergraden Rettsvitenskap ved UiO. 3. og 4. studieår ved UiB godskrives som 3. og 4. studieår i mastergraden i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Oslo. Ex.phil.. Toårig masterprogram i rettsvitskap | Universitetet i Bergen. Studentar med bachelorgrad i rettsvitskap eller juss frå HiI, UiA eller UiS, kan søke opptak til toårig masterprogram i rettsvitskap.. Rettsvitenskap. 17. feb 2015 ... Lovdata: kilder i fulltekst (kun UiB) · Gyldendal Rettsdata: kilder i fulltekst (kun UiB ) · Juridisk nettviser: portalen til jus på web. Elektroniske tidsskrift og bøker, kun UiB. E-tidsskrift i Bibliotekportalen · Norske juridiske e-tidsskift · Utenlandske juridiske e-tidsskrift · E-bøker i Bibliotekportalen. Faglig søk, juridiske .... Det juridiske fakultet (UiB) – Wikipedia. Siden 1969 hadde det vært gitt undervisning i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og juristene var den gang organisert som en egen seksjon ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, mens eksamen ble arrangert av Universitetet i Oslo. De to første professorene var Axel Hærem og Arvid Frihagen som begge ble .... om BORA. Om Bergen Open Research Archive (BORA). BORA er en fortsettelse og utvidelse av de publiseringsaktivitetene som er blitt drevet ved Universitetsbiblioteket i Bergen de siste årene. Prosjektet Støttetjenesten for elektronisk publisering (STEP) ved UB har blant annet resultert i at omkring 450 hovedfagsstudenter så langt ....