1. avdeling jus

Jus – 1. avdeling rettsvitenskap. 1. avdeling er en introduksjon til studiet i rettsvitenskap.. JUR1000 - 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - Universitetet i .... Hva lærer du? Første avdeling inneholder privatrettslige fag og representerer introduksjonen til studiet i rettsvitenskap. Flere privatrettslige fag møter du i tredje avdeling. For nærmere beskrivelse av innholdet i de enkelte fagene, se "Pensum og læringskrav" på det aktuelle fagets semesterside.. Om jusstudiet | Treider jus. OM STUDIET. I ny studiemodell ved Det juridiske fakultet kan privatister nå bare ta 1. avdeling. For å kunne ta 2.-5. avdeling må man ha studierett ved Det juridiske fakultet. For å oppnå studierett ved Det juridiske fakultet må man søke gjennom samordna opptak med karakterene fra videregående og eventuelle .... RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING (5-årig master) - Skoler .... Her finner du alt av informasjon om utdanning innen RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING (5-årig master). Studiet går under: Jus. Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 2 relaterte studier, og det finnes 8 relaterte yrker til utdanningen RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING  .... Fagbeskrivelse med pensum 1. avdeling – Jurfak | UiT. Fagbeskrivelse med pensum 1. avdeling. Vedtatt av fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet den 11.06.03 (JF 49-03) jf. studieplan for mastergrad i rettsvitenskap pkt 7 (Vedtatt 11.06.03 av styret for Det juridiske fakultet med hjemmel i § 4 i forskrift 20.06.03 for studier ved Universitetet i Tromsø). Sist endret av Studieutvalget .... 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap - Jus - VG Nett Debatt. jeg går nå på 3.avd på jus uio. i tillegg til fagkunnskap så er juridisk metode helt avgjørende for å gjøre det bra det vil si at du må kjøpe deg bøker om dette evnet. jeg retter oppgaver for andre 1.avd studenter. dersom du er interessert så kan jeg rette oppgaver for deg? vi kan bli enig om en pris etter hvert (med rette - så .... Jus - 1. avdeling rettsvitenskap ved Folkeuniversitetet. Vil du studere jus eller rettsvitenskap? På Folkeuniversitetet kan du ta både bachelor og master i jus, skatterett, forvaltningsrett og arbeidsrett.. Treider Jus - 1. avdeling på Treider Jus. Kombiner 1.avdeling jus med forbedring av karakterer.. Opptak til 1.avdeling jus. Opptak til jusstudiet. Jusstudiet er adgangsregulert. Reguleringen gjeld opptak til 1. avdeling jus (grunnfag) og til profesjonsdelen (2. - 4. avdeling) jus. OPPTAK TIL GRADEN CAND JUR. 1. avdeling jus/jus grunnfag - graden cand. jur. Siste opptak til 1. avdeling jus i cand. jur.-studiet var hausten 2002. Masterstudiet.. Folkeuniversitetet Sør-Øst - Jus - 1. avdeling rettsvitenskap. 1. avdeling rettsvitenskap tilsvarer, sammen med ex.phil, første året av femårige mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo..